Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

  • Borsa especialitat delineant

    Borsa especialitat delineant

    Publicació de la llista provisional de valoració de mèrits i de la relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals

Veure totes

Sonia Blanco Riera
Cap de servei

Accessos directes

  • Preguntes més freqüents. Servei de Selecció i Provisió
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears