Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

Veure totes

Manuel Porras Romero
Director General

directorgeneraldgindust.caib.es

Accessos directes

  • Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
  • Tràmits d'Indústria
  • Tràmits telemàtics
  • Enviament telemàtic de documents
  • Convocatòria d'exàmens 2017
  • Llistat empreses habilitades
  • Normativa indústria
  • Reclamacions facturació elèctrica o gas
  • Tallers de reparació d'automòbils
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears