Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

  • Sol·licitud implantació programes PMAR

    Sol·licitud implantació programes PMAR

    Novetat 4/05/2017 : Llistat de centres seleccionats i no seleccionats 

    Publicada Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de febrer de 2017 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics que no disposin d’autorització

Veure totes

Maria del Carme Calviño Julià
Cap de servei

Accessos directes

  • Currículum de les Illes Balears
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears