Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

 • Restauració - Procediments

  Restauració - Procediments

  Llistat de procediments relatius a restauració.

 • Allotjaments turístics - Procediments

  Allotjaments turístics - Procediments

  Procediments en matèria d'allotjaments turístics.

 • Agencies de viatges i guies turístics - Procediments

  Agencies de viatges i guies turístics - Procediments

  Llistat de procediments relatius a agències de viatges i guies turístics.

 • Taxes per la prestació de serveis en matèria turística

  Taxes per la prestació de serveis en matèria turística

  Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017

 • Text consolidat de la Llei 8/2012

  Text consolidat de la Llei 8/2012

  Es publica el text consolidat de la Llei 8/2012 del Turisme de les Illes Balears amb el Decret 1/2013 de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d’impuls de les zones turístiques madures.

 • Fulls de reclamacions sobre serveis turístics

  Fulls de reclamacions sobre serveis turístics

  Els usuaris de serveis turístics tenen dret a formular queixes i reclamacions, d’acord amb la normativa turística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (articles 149 a 156 del decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears).

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears