Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

  • Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

    Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

    La Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears té encomanades, entre d’altres, la funció/les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei de l’execució de programes d’investigació clínica, bàsica i aplicada, desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears