torna

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Directora/Gerent - Alexandra Pavlovic Djurdjev

Alexandra Pavlovic Djurdjev Informació del càrrec