torna

Accessibilitat

DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

El Govern de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web i la seva aplicació per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.caib.es/govern i exclou les pàgines que condueixen a enllaços externs.

Situació de compliment:

a) Aquest lloc web és parcialment conforme amb Reial decret 1112/2018, a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible 

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a) Manca de conformitat amb Reial decret 1112/2018.

 • Hi podria haver errors puntuals d'edició en la pàgina d'http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do, atès que part dels continguts són inserits per un grup de gestors a través de l'editor Tiny, i no es té un control total del que publiquen.
 • No es pot assegurar que es pugui visualitzar i operar amb tots els continguts en qualsevol tipus d'orientació de la pantalla [requisit 9.1.3.4 - Orientació d'UNE-EN 301549:2019].
 • No es pot assegurar que el contingut pugui ser presentat sense pèrdua d'informació o funcionalitat, i sense necessitat de desplaçar-se en dues dimensions [requisit 9.1.4.10 - Reflow d'UNE-EN 301549:2019].
 • No és possible assegurar que els continguts que es mostren o oculten quan un element rep o perd el punter o el focus de el teclat poden ser percebuts i descartats pels usuaris, sense que perjudiqui l'experiència d'ús [requisit 9.1.4.13 - Contingut amb Hover o Focus d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi ha elements als quals no arriba el focus de teclat [requisit 9.2.1.1 - Teclat d'UNE-EN 301549:2019].
 • No es pot evitar que les persones que interactuen mitjançant entrades de veu activin els elements d'interacció de manera accidental [requisit 9.2.1.4 - Dreceres amb tecles de caràcters d'UNE-EN 301549:2019].
 • No hi ha mecanismes per evitar blocs idèntics i accedir directament al contigut principal [requisit 9.2.4.1 -Evitar blocs d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver enllaços amb el mateix text i destinacions diferents [requisit 9.2.4.4 - Propòsit dels enllaços (en context) d'UNE-EN 301549:2019].
 • No és possible assegurar que les persones que depenguin de les etiquetes visuals dels components de la interfície d'usuari també puguin emprar els noms accessibles [requisit 9.2.5.3 - Etiquetes en el nom d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi ha elements que es repeteixen en una mateixa pàgina o en diferents pàgines que no estan identificats de manera consistent [requisit 9.3.2.4 - Identificació coherent d'UNE-EN 301549:2019].
 • És possible que no es proporcionin etiquetes o instruccions quan el contingut requereix la introducció de dades per part de l'usuari [requisit 9.3.3.2 - Etiquetes o instruccions d'UNE-EN 301549:2019].

b) El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable, atès que és intrínsecament no accessible:

 • Els mapes. S'han proporcionat alternatives per pal·liar aquest problema, com ara les adreces.
 • Contingut multimèdia en directe. Tot i que actualment, en les normes vigents sobre accessibilitat, aquest tipus de continguts no estan prevists.
 • Contingut multimèdia preenregistrat antic, previ a l'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 10 d'abril de 2019.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 5 de març de 2021.

Observacions i dades de contacte

El Govern de les Illes Balears pretén continuar millorant i oferir als ciutadans el millor servei possible. Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018 com ara::

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés a l'contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web

Mitjançant el següent formulari de contacte o trucant a al telèfon 971177140.

 

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4 o,
  • continguts que estan exempts de compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Mitjançant el següent procediment: Peticions d'informació accessible i queixes relatives a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació que recull l'article 13 del Reial decret 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits previstos en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del procediment Reclamacions relativa a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils

Contingut opcional

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha fet el septembre de 2020.

S'han usat eines automàtiques per verificar l'accessibilitat de la pàgina (TAW, Validator W3C) i s'han corregit els errors mitjançant una autoavaluació duita a terme per l'organisme del sector públic.

Seguint les recomanacions de la WAI (traduït com a iniciativa per a l'accessibilitat a la web), s'han utilitzat unes pautes per millorar la navegació i l'accés a tots els continguts del portal d'una manera clara i senzilla. Amb això, s'ha aconseguit un nivell doble A d'accessibilitat, a més de la major part de les de nivell triple A

Nivell AA WCAG 2.1

El lloc web està dissenyat per a la visualització responsive, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima en les tauletes tàctils i en els dispositius mòbils

Canviau l'aparença del portal; per millorar l'accessibilitat podeu triar una paleta d'alt contrast que us facilitarà la lectura dels continguts

Estils