torna

Recerca Avançada

S'han trobat un total de 46 resultats.

 • Sol·licitud de Tramitació d'Autorització Ambiental Integrada (AAI)

 • Pla d'Inspecció Ambiental

  PLA D'INSPECCIÓ INSTAL·LACIONS AMB AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DE LES ILLES BALEARS Pla d'inspecció instal·lacions sotmeses a AAI de IB 2017-2022 Modificació Pla d'inspecció instal·lacions sotmeses a AAI de IB 2017-2022 2ª Modificació Pla d'inspecció instal·lacions sotmeses a AAI de IB 2017-2022 Pla d'inspecció instal·lacions sotmeses a AAI de IB 20123-2027

 • Projecte de modificació substancial de l'AAI de la granja de gallines d'avícola Son Perot, consistent en la construcció d'una tercera nau (IPPC M22/2014)

  Projecte de modificació substancial de l'AAI de la granja de gallines d'avícola Son Perot, consistent en la construcció d'una tercera nau (IPPC M22/2014) Estudio de Impacto Ambiental Resumen del Proyecto Básico Modificado Proyecto Básico Modificado Adenda al Proyecto Básico Modificado

 • Nova autorització ambiental integrada (AAI)

  Són objecte d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions en les quals es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

 • Revisió de l'autorització ambiental integrada (AAI)

  Revisió a instància de l'òrgan competent (Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears) al titular de la instal·lació en la qual es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

 • Modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada (AAI)

  Són objecte de la modificació no substancial qualsevol modificació de les característiques o del funcionament o de l'extensió de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, que sense ser substancial (art.10.4 i 5) pugui tenir conseqüències en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.

 • Projecte de modificació substancial de l'AAI Planta de Metanització i Compostatge (TIRME) consistent FASE II de Metanització (IPPC M12017)

  Projecte de modificació substancial de l'AAI Planta de Metanització i Compostatge (TIRME) consistent FASE II de Metanització (IPPC M12017) Memòria 1.1 - CARATULA_Doc 1_MEMORIA 1.2 - MEMORIA_TIRME_v1 firmada ultima hoja 1.3 - Anexos 1 y 2 Balance de Masas 1.4 - Anejo 1_PortadasSyS_TIRME 1.5 - Anejo 1.1_SyS Documento 1_Memoria 1.7 - Anejo 2_Plan de Obra_TIRME y CORONOGRAMA 1.8 - Anejo 3_RCDs_Tirme Ultima_hoja_firmada_memoria Plànols 2.1 - Portada 2.2 - 2015P029-GE-DW-001_Situacion 2.2 - 2015P0...

1 - 7 Següent