torna

Recerca Avançada

S'han trobat un total de 52 resultats.

 • Sol·licitud de Tramitació d'Autorització Ambiental Integrada (AAI)

 • Pla d'Inspecció Ambiental

  PLA D'INSPECCIÓ INSTAL·LACIONS AMB AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DE LES ILLES BALEARS Pla d'inspecció instal·lacions sotmeses a AAI de IB 2017-2022 Modificació Pla d'inspecció instal·lacions sotmeses a AAI de IB 2017-2022 2ª Modificació Pla d'inspecció instal·lacions sotmeses a AAI de IB 2017-2022 Pla d'inspecció instal·lacions sotmeses a AAI de IB 20123-2027

 • Projecte de modificació substancial de l'AAI de la granja de gallines d'avícola Son Perot, consistent en la construcció d'una tercera nau (IPPC M22/2014)

  Projecte de modificació substancial de l'AAI de la granja de gallines d'avícola Son Perot, consistent en la construcció d'una tercera nau (IPPC M22/2014) Estudio de Impacto Ambiental Resumen del Proyecto Básico Modificado Proyecto Básico Modificado Adenda al Proyecto Básico Modificado

 • Nova autorització ambiental integrada (AAI)

  Són objecte d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions en les quals es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

 • Revisió de l'autorització ambiental integrada (AAI)

  Revisió a instància de l'òrgan competent (Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears) al titular de la instal·lació en la qual es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

 • Modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada (AAI)

  Són objecte de la modificació no substancial qualsevol modificació de les característiques o del funcionament o de l'extensió de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, que sense ser substancial (art.10.4 i 5) pugui tenir conseqüències en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.

 • Exposició Pública

  EXPOSICIÓ PÚBLICA Expedient Promotor Modificació Data BOIB M05/2021 TIRME - Planta solar Assecatge llots Informe_evaluación_MTD_BREF_Incineración Segon informe TIRME 07/02/23 Núm. 19 d'11 de febrer de 2023 M04/2022 Sertego Eivissa MTD's Sertego Eivissa Informe Ruido Informe emisiones difusas Actuaciones ante emergencias Gestión RP y RNP Planos 13/02/23 Núm. 23 de 21 de febrer de 2023 M03/2022 Sertego Palma MTD's Sertego Palma 14/02/23 Núm. 23 de 21 de febrer de 2023 M05/2022 WORP MTD's Worp 06/...

1 - 7 Següent