Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

  • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

    • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

      • Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s'ordena la publicació del nomenament del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

        Número de registre 227 - Pàgines 770-771Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma