Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 10 de gener de 2018 de modificació de l’Ordre de 25 d’agost de 2017 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i de l’Escola Balear d’Administració Pública

    Número de registre 326 - Pàgines 787-800


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • PLE - Aprovació definitiva del Reglament de la Mesa de l’Habitatge Social de Menorca

    Número de registre 259 - Pàgines 801-807


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva pressupost i plantilla de personal per 2018

    Número de registre 270 - Pàgines 808-811


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva Ordenança reguladora d’aparcaments i estacionaments limitats o amb franja horaria (ORA)

    Número de registre 237 - Pàgines 812-815


  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Elevació automàtica a definitiu de l'acord provisional modificació de l'ordenança fiscal núm.30 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial per a instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys de domini públic així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

    Número de registre 273 - Pàgina 816


  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Elevació automática a definitiu de l’acord provisional modificació de l’ordenança fiscal núm 49 reguladora de la taxa per prestació de serveis a l’escola d’educació infantil de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 275 - Pàgines 817-818Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma