Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Resolució de la consellera d’Innovació, Recerca i Turisme per la qual s'ordena la publicació del cessament i el nomenament de personal eventual de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme

    Número de registre 120 - Pàgina 492


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució de la consellera de Presidència de 10 de gener de 2018 per la qual es nomena personal eventual de la Conselleria de Presidència

    Número de registre 209 - Pàgina 493


 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de tècnic/a titulat/ada de grau mitjà valorador/a de la dependència

    Número de registre 177 - Pàgines 494-500


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de Fisioterapeuta

    Número de registre 179 - Pàgines 501-507


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de modificació de la Resolució de la consellera de Salut de 3 de gener de 2018 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de director mèdic / directora mèdica de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985

    Número de registre 210 - Pàgines 508-511


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca de 9 de gener de 2018 de correcció de errors de la Resolució de 21 de desembre de 2017, del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de cap de secció de Neurologia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 194 - Pàgines 512-513


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca de 9 de gener de 2018 de correcció de errors de la Resolució de 21 de desembre de 2017, del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de cap de secció d’Aparell Digestiu de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 196 - Pàgines 514-515


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea de Radiologia i Serveis Centrals

    Número de registre 116 - Pàgines 516-517


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisió de la Unitat UH1N (Unitat d'Hospitalització Obstetrícia i Ginecologia)

    Número de registre 201 - Pàgines 518-519


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisió de la Unitat de Cures Intensives Adults (MIVA)

    Número de registre 202 - Pàgines 520-521


  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Convocatoria Jutge de Pau Substitut

    Número de registre 160 - Pàgina 522


  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació provisional llista d'admesos i exclosos convocatòria d'una plaça de policia local

    Número de registre 115 - Pàgines 523-525Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma