Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals

    Número de registre 55 - Pàgines 244-249


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva Pressupost General 2018

    Número de registre 41 - Pàgines 250-252


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Transferència de crèdits aprovada pel Ple de l'Ajuntament d'Esporles

    Número de registre 74 - Pàgina 253


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Crèdit extraordinari aprovat pel ple de l'Ajuntament d'Esporles

    Número de registre 73 - Pàgina 254


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 44 - Pàgines 255-319Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma