Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Providència del president del Consell Insular de Mallorca per la qual s’ordena la publicació dels Estatuts del Consorci Museu Marítim de Mallorca

    Número de registre 11 - Pàgines 33-41


  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva pressuposts 2018

    Número de registre 20 - Pàgines 42-43


  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número de registre 4 - Pàgines 44-59


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva del pressupost general de l'ajuntament d'Inca i els seus organismes per a l'any 2018

    Número de registre 14456 - Pàgines 60-65


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2018

    Número de registre 30 - Pàgines 66-68


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva del Projecte de Pressupost Municipal de l’exercici 2018

    Número de registre 35 - Pàgines 69-71Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma