Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 22 de desembre de 2017 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Nuredduna de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 14697 - Pàgines 1-3


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Convocatòria provisió definitiva de lliure designació

    Número de registre 14715 - Pàgines 4-11


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça de treballador/a social, personal laboral fix

    Número de registre 14683 - Pàgines 12-13Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma