Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

    Número de registre 14732 - Pàgines 42610-42720


  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

    Número de registre 14728 - Pàgines 42721-42840


  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva modificacions de crèdit

    Número de registre 14651 - Pàgina 42841Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma