Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom

    Número de registre 13747 - Pàgines 39924-39938


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària

    Número de registre 13750 - Pàgines 39939-39950


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el temari, els exercicis i el barem de mèrits i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés en el cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponents a la reserva especial per a persones amb discapacitat intel·lectual o sordesa

    Número de registre 13751 - Pàgines 39951-39963


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'arquitectura

    Número de registre 13752 - Pàgines 39964-39975


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

    Número de registre 13760 - Pàgines 39976-39990


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu tècnic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball

    Número de registre 13761 - Pàgines 39991-40005


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat de recerca i desenvolupament

    Número de registre 13762 - Pàgines 40006-40017


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d’enginyeria, especialitat enginyeria tècnica de forest

    Número de registre 13763 - Pàgines 40018-40029


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball

    Número de registre 13764 - Pàgines 40030-40044


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu tècnic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

    Número de registre 13766 - Pàgines 40045-40059


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat ciències ambientals

    Número de registre 13767 - Pàgines 40060-40071


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat biologia

    Número de registre 13768 - Pàgines 40072-40083


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu tècnic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d’arquitectura tècnica

    Número de registre 13769 - Pàgines 40084-40095


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’ajudants facultatius de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d’agents de medi ambient

    Número de registre 13770 - Pàgines 40096-40107


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia

    Número de registre 13771 - Pàgines 40108-40119


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic

    Número de registre 13772 - Pàgines 40120-40131


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala prevenció de riscs laborals, especialitat prevenció de riscs laborals

    Número de registre 13773 - Pàgines 40132-40143


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat química

    Número de registre 13774 - Pàgines 40144-40155


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d’enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial

    Número de registre 13775 - Pàgines 40156-40167


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d’enginyeria, especialitat enginyer industrial

    Número de registre 13776 - Pàgines 40168-40179


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat farmàcia

    Número de registre 13749 - Pàgines 40180-40191


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació de la relació definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiu d’una plaça d’administratiu/iva, funcionari/ària de carrera, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015, per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 13837 - Pàgines 40192-40193


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria i Bases reguladores del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’Oficials de manteniment al municipi des Castell

    Número de registre 13832 - Pàgines 40194-40201


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria i Bases reguladores del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball de mestres d’educació infantil al municipi des Castell

    Número de registre 13834 - Pàgines 40202-40211


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Convocatòria per a la cobertura de quatre places d'oficial de la plantilla de la policia local de l’Ajuntament d’Inca, per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 13790 - Pàgines 40212-40228


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Convocatòria del concurs -oposició per proveir, interinament, una borsa d’auxiliars de clínica de l’organisme autònom fundació pública del servei públic de la residència Sant Domingo (Pollença), en règim de contractació laboral

    Número de registre 13842 - Pàgines 40229-40234Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma