Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit

    Número de registre 13728 - Pàgina 39508


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles

    Número de registre 13648 - Pàgina 39509


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva expedient 2017/012796 de modificació de crèdits per a l'aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar deute

    Número de registre 13690 - Pàgina 39510


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva expedient 2017/012882 de modificació de crèdits per a l'aplicació del superàvit pressupostari

    Número de registre 13701 - Pàgines 39511-39512


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva expedient 2017/012795 de modificació de crèdits per a l'aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar deute

    Número de registre 13688 - Pàgina 39513Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma