Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 07/2017 i 08/2017 al Pressupost de l’Ajuntament de 2017

    Número de registre 13618 - Pàgina 39293


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ús d'espais municipals i per activitats amb ànim lucratiu a aquests espais

    Número de registre 13540 - Pàgines 39294-39295


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 28/2017 per transferència de crèdit

    Número de registre 13561 - Pàgina 39296


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva expedient núm. 03/17 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari, suplement i modificació de l’annex d’inversions

    Número de registre 13587 - Pàgina 39297


  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la Modificació de Crèdis Núm. 05/2017 (Exp. Núm. 1266/2017)

    Número de registre 13607 - Pàgines 39298-39299


  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la Modifcació de Crèdits Núm. 06/2017 (Exp. Núm. 1267/2017)

    Número de registre 13609 - Pàgina 39300


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació del pressupost num. 13/17

    Número de registre 13552 - Pàgina 39301Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma