Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 53/2017, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2018 a l’efecte del còmput administratiu

    Número de registre 13577 - Pàgines 39048-39049


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva MC 13/2017

    Número de registre 13474 - Pàgina 39050


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva Pressupost General, Plantilla de Personal i Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'exercici 2018

    Número de registre 13509 - Pàgines 39051-39063


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius

    Número de registre 13541 - Pàgines 39064-39066


  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva exp. 10/2017 - Suplement de Crèdit

    Número de registre 13532 - Pàgina 39067


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 016/17 Departament Tributari. Aprovació definitiva ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis, activitats esportives i l'ús de la infraestructura esportiva municipal, concepte 341,03

    Número de registre 13519 - Pàgines 39068-39079


  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'IBI

    Número de registre 13538 - Pàgines 39080-39085Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma