Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Modificació pressupostària 2/2017 per suplement de crèdit finançat amb majors ingresos

    Número de registre 12297 - Pàgina 35930


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Modificació pressupostària 34/2017 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 12299 - Pàgines 35931-35932


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi de Santanyí

    Número de registre 12286 - Pàgines 35933-35945Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma