Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Mancor de la Vall relativa a la implantació de sistemes generals destinats a equipament docent i accés, qualificació d’un vial en sòl urbà per a accés al nou equipament, ajustaments de límits de sòl urbà i entre qualificacions

    Número de registre 12115 - Pàgines 35217-35222


  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva crèdit extraordinari 1/2017

    Número de registre 12092 - Pàgina 35223


  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva suplement de crèdit 2/2017

    Número de registre 12100 - Pàgina 35224


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal Reguladora dels Informes d'Avaluació d'Edificis

    Número de registre 12072 - Pàgines 35225-35243


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Ordenança municipal reguladora de la tinença i tracte d'animals de companyia, domèstics i ferals en l'entorn humà de l'Ajuntament d'Esporles

    Número de registre 12081 - Pàgines 35244-35256


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança reguladora de la taxa per subministrament domiciliari d'aigua

    Número de registre 12055 - Pàgines 35257-35258


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Anunci aprovació definitiva modificació de crèdit núm. SC16, de suplement de crèdit en el Pressupost Propi 2017

    Número de registre 12073 - Pàgina 35259


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departameent financer.- Anunci aprovació definitiva modificació de crèdit num. CE22, de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 12074 - Pàgina 35260


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE21 i SC, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 12075 - Pàgina 35261


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE19 i SC, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 12077 - Pàgina 35262


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE018, de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 12078 - Pàgina 35263


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE17 de crèdit extraordiari i suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 12079 - Pàgina 35264


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Anunci aprovació definitiva modificació de crèdit CE020, de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 12076 - Pàgina 35265


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva expedient modificació del pressupost núm. 10/17

    Número de registre 12064 - Pàgina 35266


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de creació de fitxers de dades de caràcter personal

    Número de registre 12027 - Pàgines 35267-35282


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Publicació definitiva ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles

    Número de registre 12103 - Pàgines 35283-35286Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma