Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives

    Número de registre 11087 - Pàgines 32317-32329


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per plaques i altres distintius anàlegs

    Número de registre 11202 - Pàgines 32330-32331


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera

    Número de registre 11259 - Pàgina 32332


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Acord de Ple de data 28.09.2017 d'aprovació definitiva de la documentació relativa a la modificació puntual del Pla Parcial del Sector 4 del PGOU 1987

    Número de registre 11121 - Pàgines 32333-32335


  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació pressupostari CE 01/17

    Número de registre 11158 - Pàgines 32336-32337


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Modificació del lloc de feina de cap de Servei de l’Oficina de Fons Europeus i Subvencions. MF-466

    Número de registre 11177 - Pàgines 32338-32341


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Modificació del lloc de cap de Secció de Control d’Activitats i de Control de Seguretat d’Establiments II. MF-467

    Número de registre 11178 - Pàgines 32342-32344


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Modificació del lloc de cap de Departament d’Activitats i Seguretat dels Establiments. MF-388

    Número de registre 11179 - Pàgines 32345-32347


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Modificació dels llocs de cap de Servei de Control i Fiscalització Prèvia i cap de Servei d’Auditoria i Control Financer. MF-371

    Número de registre 11180 - Pàgines 32348-32350Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma