Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual 2a de les Normes subsidiàries de planejament d’Artà relativa al canvi parcial de l’ús del “Sistema general en sòl rústic d’aparcament na Pati” a “equipament sanitari”

    Número de registre 11072 - Pàgines 32214-32218


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació i ampliació del Catàleg de Patrimoni Històric del municipi d’Alcúdia relativa a la incorporació de les fitxes AR-7, 20-05, 20-06 i a la modificació de les fitxes AI-2, AC-1 i 24-06

    Número de registre 11073 - Pàgines 32219-32237


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord d’aprovació definitiva amb prescripcions de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Llubí relativa al canvi de qualificació d’una parcel·la situada en el carrer Roca Llisa, núm. 10 de “nucli antic (CA)” a “equipament públic docent (EQ-D)

    Número de registre 11074 - Pàgines 32238-32239


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació núm. 21 de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sant Llorenç des Cardassar relativa al canvi de qualificació de “residencial” a “equipament docent” i configuració d’una zona verda a Sa Coma

    Número de registre 11075 - Pàgina 32240


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdits 02/17 per crèdit extraordinari, suplement i modificació de l’annex d’inversions

    Número de registre 11077 - Pàgina 32241Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma