Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Licitació del contracte de subministrament i muntatge de prestatgeries compactes per a la Biblioteca Pública de Palma, can Sales

    Número de registre 10918 - Pàgines 31884-31885


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Licitació de contracte de servei de manteniment correctiu i tècnic legal dels sistemes de climatització de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

    Número de registre 10862 - Pàgina 31886


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de la Direcció de Gerència de l’Hospital Son Llàtzer, pel qual es fa pública la formalització del contracte LCASE20170000020071 per a la contractació de la redacció del projecte de execució d’obres, estudi de seguretat i salut y coordinació de seguretat i salut corresponents a les obres per a la creació de una nova zona per allotjar les habitacions dels metges de guarda en el Nivell +1 de l’Hospital Son Llàtzer

    Número de registre 10856 - Pàgina 31887


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de rectificació d’errada material detectada a l’anunci de licitació per a la contractació del subministrament de vestuari per al personal dels centres residencials de l´Institut Mallorquí d´Afers Socials mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

    Número de registre 10951 - Pàgines 31888-31889


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Contracte d'assegurança dels vehicles de l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms mitjançant procediment obert i concurs

    Número de registre 10577 - Pàgines 31890-31891


  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Anul·lació de l'anunci de licitació del procediment iniciat per a la contractació del servei de teleassistència domiciliària

    Número de registre 10827 - Pàgina 31892


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secció de Contractació. Anunci informatiu relatiu al cofinançament de la despesa originada per al Servei de supervisió energètica, adequació a normativa, manteniment i conservació del sistema d’enllumenat exterior del municipi de Palma (3 lots) mitjançant el Programa FEDER. Exp. 2014-030-A

    Número de registre 10893 - Pàgina 31893


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Policia. Publicació per al·legacions contractació subministrament mitjançant Acord Marc de la uniformitat i equipament de la policia local

    Número de registre 10882 - Pàgina 31894


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Licitació del contracte del servei de neteja del col·legi públic Eleonor Bosch de Santa Margalida

    Número de registre 10817 - Pàgines 31895-31896


 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d'audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Lillico 1, VT/1021, i ubicat al carrer Trasimeno, 64-6B, Ca'n Pastilla, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10876 - Pàgina 31897


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació dels requeriments de documentació en relació als expedients d’inscripció d’inici d’activitat turística/modificació de dades d’establiments de restauració tramitats per la Direcció General de Turisme

    Número de registre 10902 - Pàgines 31898-31899


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació dels requeriments de documentació en relació als expedients d’inscripció de modificació de dades d’establiments de restauració tramitats per la Direcció General de Turisme

    Número de registre 10905 - Pàgina 31900


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació del requeriment de documentació en relació a l’expedient de modificació de dades d’establiments de restauració tramitats per la Direcció General de Turisme

    Número de registre 10907 - Pàgina 31901


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d´audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Catalina Cerda, VT/996, i ubicat al carrer Vilagarcía de Arosa,17, Platja de Palma, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10867 - Pàgina 31902


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d´audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Cerda 1, VT/1025, i ubicat al carrer Vilagarcía de Arosa, 17, Platja de Palma, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10868 - Pàgina 31903


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d´audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Cerda 2, VT/1026, i ubicat al carrer Vilagarcía de Arosa, 17, bx, Platja de Palma, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10869 - Pàgina 31904


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d´audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Cerda 3, VT/1027, i ubicat al carrer Vilagarcía de Arosa, 17, 1er, Platja de Palma, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10870 - Pàgina 31905


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d'audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Edward Kraft, VT/305, i ubicat al carrer Albatros, 6, 2ºD, Ca'n Pastilla, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10871 - Pàgina 31906


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d´audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Guasp 1, VT/1004, i ubicat al carrer Miquel Massuti Alzamora, 13, bx, Ca'n Pastilla, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10872 - Pàgina 31907


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d'audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Guasp 2, VT/1005, i ubicat al carrer Miquel Massuti Alzamora, 13-H, Ca'n Pastilla, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10873 - Pàgina 31908


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d´audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Guasp 3, VT/1006, i ubicat al carrer Miquel Massuti Alzamora, 13, 1ºG, Ca'n Pastilla, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10874 - Pàgina 31909


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d´audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Kraft, VT/641, i ubicat al carrer Marbella, 41, esc. 3, blc. B, 7ªA, Ca'n Pastilla, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10875 - Pàgina 31910


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d´audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Lillico 3, VT/1022, i ubicat al carrer Central, 8, 2ºA, Ca'n Pastilla, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10878 - Pàgina 31911


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d´audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Lillico 4, VT/1348, i ubicat al carrer Pineda, 7, Bx-D, Ca'n Pastilla, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10879 - Pàgina 31912


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d´audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Lillico 5, VT/1023, i ubicat al carrer Bellamar, 3, 3ºC, Ca'n Pastilla, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10880 - Pàgina 31913


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmit d'audiència en relació a l'expedient de l'establiment denominat Taylor, VT/1028, i ubicat al carrer Albatros, 6, 2ºE, Ca'n Pastilla, al terme municipal de Palma

    Número de registre 10881 - Pàgina 31914


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmits d’audiència en relació als expedients d’inscripció d’inici d’activitat turística d’establiments de restauració tramitats per la direcció general de Turisme

    Número de registre 10903 - Pàgina 31915


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de tràmits d’audiència en relació als expedients d’inscripció d’inici d’activitat turística d’establiments de restauració tramitats per la direcció general de Turisme

    Número de registre 10904 - Pàgina 31916


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Citació, exposició pública i notificació de la resolució d’inici per a la delimitació i fitació de la finca pública de Son Moragues (Valldemossa)

    Número de registre 10898 - Pàgina 31917


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Nou anunci del tràmit d’ informació pública en el procediment per declarar Zones Especials de Conservació (ZEC) determinats Llocs d’Importància Comunitària (LIC) de les Illes Balears i aprovar el pla de gestió Natura 2000 barranc i puigs de Mallorca

    Número de registre 10885 - Pàgina 31918


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Tràmit d’informació pública del procediment de declaració de noves zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i d’ampliació de la superfície d’alguna de les existents en l’àmbit de les Illes Balears

    Número de registre 10886 - Pàgina 31919


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Informació Pública de l'expedient 20/2017 relatiu a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, al polígon 27, parcel.la 99, del terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia

    Número de registre 10681 - Pàgina 31920


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria durant el segon quadrimestre de l’any 2017

    Número de registre 10888 - Pàgina 31921


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Emplaçaments als interessats en l’expedient de la Resolució de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de 01/06/2017, per la que es deixa sense efecte la resolució de la mateixa Direcció General de 05/08/2015 sobre la tinença i captura d’aus fringíl·lides, per a comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu Nº2, de Palma de Mallorca, en el PO 92/2017

    Número de registre 10949 - Pàgina 31922


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R10 de data 20 de setembre de 2017, per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 10848 - Pàgines 31923-31928


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Obertura del període d’informació pública en relació amb l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica del jaciment de les termes romanes de Son Sard del terme municipal de Son Servera

    Número de registre 10861 - Pàgina 31929


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Extracte de la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 2 d'octubre de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria pública dels Premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social 2017

    Número de registre 10936 - Pàgines 31930-31936


  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Exposició pública de l'acord del Ple de l'aprovació inicial de la modificació puntual 3ª normes subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà: ampliació del sistema general (EDAR Colònia de Sant Pere)

    Número de registre 10921 - Pàgina 31937


  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Banyalbufar

    Número de registre 10834 - Pàgina 31938


  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació inicial modificació de crèdit nº1

    Número de registre 10912 - Pàgina 31939


  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació inicial modificació de crèdit nº2

    Número de registre 10913 - Pàgina 31940


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició pública del projecte bàsic i d’execució del projecte d’activitat permanent innòcua per a la construcció d’una oficina d’informació turística a la plaça dels Pins de Cala Rajada. Exp. 879/17

    Número de registre 10729 - Pàgina 31941


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Publicitat Exterior

    Número de registre 10896 - Pàgina 31942


  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Padró sepultures i exaccions diverses

    Número de registre 10846 - Pàgina 31943


  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació modificació Ordenances

    Número de registre 10920 - Pàgina 31944


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Exposició 2on expedient Modificació de crèdit

    Número de registre 10858 - Pàgina 31945


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Aprovació inicial modificacions de crèdit CE017, CE018, CE019, CE020, CE021, CE22, i SC016 en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 10838 - Pàgina 31946


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal. Informació pública de l’aprovació inicial de la Zonificació acústica del terme municipal de Palma

    Número de registre 10859 - Pàgina 31947


  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Resolució de Batlia d'aprovació de la Quarta Addenda al Projecte de Reparcel·lació del Polígon Industrial Sector 1 la Creu

    Número de registre 10857 - Pàgines 31948-31949


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Tràmit de audiència expedient 4675/2017 Modificació del Saldo Inicial o Anulació dels Drets Reconeguts en Exercicis Anteriors

    Número de registre 10932 - Pàgina 31950


  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

    Número de registre 10860 - Pàgina 31951


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expediente de modificación del presupuesto núm. 10/2017

    Número de registre 10884 - Pàgines 31952-31953


  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de nom sepultura del cementiri municipal

    Número de registre 10908 - Pàgina 31954


  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi nom sepultura del cementiri municipal

    Número de registre 10909 - Pàgina 31955


  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Notificació titular de ca recollit a la via pública

    Número de registre 10922 - Pàgina 31956


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial expedient 2017/011297 de modificació de crèdits per a l'aplicació del superàvit pressupostari

    Número de registre 10954 - Pàgines 31957-31959


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis de piscina, gimnàs i pàdel (OF PP.03)

    Número de registre 10931 - Pàgina 31960


  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Aprovació provisional de modificacions sobre les Ordenances fiscals ja vigents, de nova Ordenança fiscal i de nova Ordenança reguladora, per a l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Selva

    Número de registre 10947 - Pàgina 31961Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma