Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Complement i explicació de la publicació oficial de l'acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 29 de setembre de 2017, d'aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 2 del Pla Territorial Insular - Normes Subsidiàries de Formentera relativa a la redelimitació dels conjunts històrics de Sant Francesc Xavier, Sant Ferran de ses Roques i el Pilar de Mola; i publicació de tot el que es deriva d'aquesta modificació puntual

    Número de registre 10919 - Pàgines 31525-31605


  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva Ordenança reguladora de la gestió de residus de l'Ajuntament de Búger

    Número de registre 10832 - Pàgines 31606-31619


  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació definitiva de modificació pressupostària

    Número de registre 10925 - Pàgina 31620


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Modificació de la Plantilla de Personal del Patronat d'Escoles Municipals d'Esporles

    Número de registre 10924 - Pàgina 31621


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 17-2017 en la modalitat de transferència de crèdit

    Número de registre 10901 - Pàgina 31622


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de l'exercici 2017

    Número de registre 10933 - Pàgines 31623-31625Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma