Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució de la secretària general per la qual s’anuncia la licitació del subministrament de dos vehicles elèctrics i dos punts de recàrrega de bateries per a la Presidència i de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (CONTR 2017 4572)

    Número de registre 10624 - Pàgines 30938-30939


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Licitació del contracte de consultoria i assistència tècnica per la redacció d’inventari general d’instal·lacions i equips dels centres d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 10216 - Pàgines 30940-30941


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, Servei de Salut de les Illes Balears, Ib-Salut per la qual es convoca un concurs per la contractació del servei de teletraducció per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

    Número de registre 10411 - Pàgines 30942-30943


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la Gerència de l’Àrea de Salut d’ Eivissa i Formentera, Servei de Salut de les Illes Balears, Ib-Salut, per la qual es fa pública la formalització del contracte ECASE 2017/21881 del servei de transport marítim Eivissa-Formentera per a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 10588 - Pàgina 30944


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Formalitzaciò del contracte LCAOB20170000021701 per a la contractació de l’obra necessària per la adequació de la sala de Radiologia de l’Hospital Son Llàtzer

    Número de registre 10589 - Pàgina 30945


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Formalitzaciò del contracte LCAOB20170000021659 per a la contractació de l’obra per la reforma del Servei d’Urgències de l’Hospital Son Llàtzer

    Número de registre 10590 - Pàgina 30946


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Formalització del contracte servei de manteniment i conservació de la jardineria d’interior i exterior dels edificis de La Misericòrdia (Lot 2) i dels edificis de la Llar de la Joventut i la Llar de la Infància (Lot 4) del Consell de Mallorca, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert

    Número de registre 10562 - Pàgina 30947


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Formalització del contracte del projecte de les obres de treballs puntuals de millora (tancament exterior, paviment exterior i substitució de fusteries) de l’edifici Krekovic del Consell de Mallorca, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert

    Número de registre 10564 - Pàgina 30948


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Licitació de la contractació del servei insular d’acollida d’animals, per procediment obert i tramitació ordinària

    Número de registre 10500 - Pàgines 30949-30951


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Licitació del contracte de serveis de desratització, desinsectació, desinfecció i manteniment higiènic sanitari d’instal·lacions de risc davant la legionel·la en els edificis del Consell Insular de Menorca, per procediment obert i tramitació ordinària

    Número de registre 10501 - Pàgines 30952-30954


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Adjudicació del contracte del servei de manteniment de la llanterneria dels edificis municipals

    Número de registre 10616 - Pàgina 30955


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Adjudicació del contracte del servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema de detecció, extinció i protecció contra incendis

    Número de registre 10617 - Pàgina 30956


  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Licitació del contracte pel “Desenvolupament del programa municipal d'activitats aquàtiques i prestació del servei de socorrisme a les piscines municipals”

    Número de registre 10643 - Pàgines 30957-30958


  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Licitació del contracte d “Servei per a la redacció de varis projectes per l'Ajuntament (4 lots)”

    Número de registre 10644 - Pàgines 30959-30960


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Licitació del contracte de subministrament de varis vehicles destinats a diferents departaments de l'Ajuntament

    Número de registre 10539 - Pàgines 30961-30963


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Licitació del contracte de les obres del projecte de millora de la mobilitat, il.luminació i acessibilitat en una zona entorn del Canal Salat

    Número de registre 10524 - Pàgines 30964-30965


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Licitació del contracte de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Simon de Olivar, del terme municipal de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 10526 - Pàgines 30966-30967


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Licitació "Seveis per a la instal·lació, muntatge, conservació i desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc de caràcter temporal per la campanya nadalenca 2017-2018"

    Número de registre 10385 - Pàgines 30968-30969


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Contracte per a l'execució del projecte d'obres consistent en obertura de vial al carrer bisbe Morro

    Número de registre 10463 - Pàgines 30970-30971


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Contractació de les obres del projecte de reposició del paviment asfàltic de diversos carrers d'Inca-2017

    Número de registre 10464 - Pàgines 30972-30973


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Pròrroga del termini de presentació d’ofertes en el concurs per a l’adjudicació, mitjançant cessió gratuïta, de la parcel·la de titularitat municipal per a la construcció i gestió d’un centre d’inserció sociolaboral

    Número de registre 10651 - Pàgina 30974


  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Licitació per a la contractació del subministrament d'un tractor amb desbrossadora

    Número de registre 10558 - Pàgines 30975-30976


  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Cancel·lació garantia definitiva

    Número de registre 10542 - Pàgina 30977


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Adjudicació de la contractació del servei d’atenció a la diversitat en educació infantil de 0 a 3 anys durant el període 2017-2020, del patronat municipal d’escoles d’infants (PMEI) de Palma

    Número de registre 10556 - Pàgina 30978


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Contractació obres del "Projecte de millora del sistema de climatització de la piscina coberta de Sant Josep de sa Talaia"

    Número de registre 10574 - Pàgines 30979-30980


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria licitació obres "Projecte modificat per un edifici d'usos turístics i socioculturals al Caló de s'Oli, Sant Agustí."

    Número de registre 10591 - Pàgines 30981-30982


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Resolució inici expedient de prohibició de contractar a l'entitat Bilbotruck, SL

    Número de registre 10575 - Pàgines 30983-30984


 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació d’incoació d’expedients sancionadors instruïts per la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

    Número de registre 10553 - Pàgina 30985


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de les resolucions dels expedients sancionadors instruïts per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

    Número de registre 10554 - Pàgines 30986-30987


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de les propostes de resolució dels expedients sancionadors instruïts per la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

    Número de registre 10555 - Pàgina 30988


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de les propostes de resolució dels expedients sancionadors instruïts per la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

    Número de registre 10557 - Pàgina 30989


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Informació Pública de l'expedient 7761-7, relativa al projecte de reforma i ampliació d’aparthotel de 4* “La Pérgola”, al terme municipal d’Andratx, a zona de policia

    Número de registre 8173 - Pàgina 30990


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Informació Pública de l'expedient 4260/2016, relatiu a la modificació del projecte de reforma i ampliació per a millores de l’hotel-apartaments Eden Lago al C/ Caraques, s/n, del terme municipal d’Alcúdia, a zona de policia

    Número de registre 10471 - Pàgina 30991


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Judo i Esports Associats corresponent al període 2016-2020

    Número de registre 10533 - Pàgina 30992


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federación Balear de Vela corresponent al període 2016-2020

    Número de registre 10534 - Pàgina 30993


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Subhasta pública de béns immobles (09/049507)

    Número de registre 10287 - Pàgines 30994-30996


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Subhasta pública de béns immobles (200704029331)

    Número de registre 10288 - Pàgines 30997-30999


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Subhasta pública de béns immobles (200704029330)

    Número de registre 10289 - Pàgines 31000-31002


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Subhasta pública de béns immobles (12/C/03823)

    Número de registre 10290 - Pàgines 31003-31005


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Subhasta pública de béns immobles (08/C/00248)

    Número de registre 10291 - Pàgines 31006-31008


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R9 de data 19 de setembre de 2017, per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 10613 - Pàgines 31009-31014


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 14 de setembre de 2017, per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per als anys 2015-2019

    Número de registre 10614 - Pàgines 31015-31017


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R18 de data 18 de setembre de 2017, per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 10615 - Pàgines 31018-31020


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a esdeveniments no esportius de promoció turística de l’illa d'Eivissa 2016-2017

    Número de registre 10626 - Pàgines 31021-31022


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de la convocatòria per a la concessió d'ajudes destinades a finançar actuacions de promoció turística desenvolupades pels ajuntaments de l’illa d'Eivissa

    Número de registre 10627 - Pàgina 31023


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte per a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a esdeveniments esportius de promoció turística de l’illa d’Eivissa 2016-2017

    Número de registre 10628 - Pàgines 31024-31025


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de proposta de resolució d’expedient per infracció administrativa en matèria de caça núm. 3/2017-1644

    Número de registre 10519 - Pàgina 31026


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Exposició pública del projecte bàsic, del projecte d’execució i del projecte d’activitat de les obres de rehabilitació integral de l’edifici Misericòrdia -2ª fase (zones d’intervenció edifici antic “Hospital de Nit”, pati de dones i edifici antic “Dipòsit Arxiu General”)

    Número de registre 10565 - Pàgina 31027


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de l’expedient de canvi d’us d’un bouer aïllat a habitatge unifamiliar, al polígon 2, parcel·la 17 (Barbaitx), al terme municipal des Mercadal. (NUH 3/2017)

    Número de registre 10257 - Pàgina 31028


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d’interès general per a la reforma i ampliació d’un edifici destinat a bodega de vins, al camí des Lloc de Monges, Lloc de Santa Isabel, al terme municipal de Ciutadella de Menorca. (Exp. NUI 16/2017)

    Número de registre 10258 - Pàgina 31029


  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord aprovació provisional Pressupost 2017

    Número de registre 10559 - Pàgina 31030


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació Inicial del Reglament Municipal de Normalització Lingüística (Exp. 3102/2017)

    Número de registre 10538 - Pàgina 31032


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació padró anual pels serveis de manteniment del Cementiri Municipal de l'exercici 2017

    Número de registre 10523 - Pàgina 31033


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació Padró de l'Impost sobre activitats econòmiques 2017

    Número de registre 10516 - Pàgina 31034


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Resolució de declaració de residu de vehicles abandonats a la vía pública

    Número de registre 10517 - Pàgina 31035


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Baixa d'ofici per inscripció indeguda al Padró municipal d'habitants des Castell

    Número de registre 10518 - Pàgines 31036-31037


  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Padró transport i tractament residus sòlids urbans 2017

    Número de registre 10540 - Pàgina 31038


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística Servei Juridicoadministratiu de Planejament Exp: PE 2016/0008. La Junta de Govern va aprovar inicialment el projecte d’estudi de detall relatiu a la implantació d’una estació de subministrament de carburants al c/ Gran Via Asima, 23 cant. c/ Gremi Boters

    Número de registre 7392 - Pàgina 31039


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Participació Ciutadana. Notificació requisits inscripció RMEC

    Número de registre 10572 - Pàgina 31040


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Participació Ciutadana. Notificació Federació d'Associacions de Persones Majors de la Ciutat de Palma de Mallorca canvi seu social estatuts i RMEC i desocupació despatx Hotel d'Entitats

    Número de registre 10600 - Pàgina 31041


  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Delimitació de la Unitat d'Actuació 4

    Número de registre 10619 - Pàgina 31042


  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Exposició pública del projecte d'obres titulat "Projecte bàsic i execució de pérgola al CP Jaume Fornaris i Taltavull

    Número de registre 10532 - Pàgina 31043Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma