Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació del conveni de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa) i el Consell Insular de Formentera per a l'establiment de Punts d’Atenció a l'Emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE

    Número de registre 9853 - Pàgines 29021-29026


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i el Consell de Mallorca per a la formació dels Bombers de Mallorca

    Número de registre 9844 - Pàgines 29027-29030


  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació del Decret pel qual es regulen les característiques dels vehicles de mobilitat personal inclosos en la descripció de l'article 6 de l'Ordenança municipal de circulació, publicat al BOIB núm. 109, de 5 de setembre

    Número de registre 9837 - Pàgines 29031-29032


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació de les delegacions de la Batlia de Serveis i Manteniment

    Número de registre 9833 - Pàgina 29033


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Bases de la convocatòria de subvencions per a esportistes destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la participació a competicions oficials durant l’anualitat del 2016

    Número de registre 9834 - Pàgines 29034-29049


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Bases de la convocatòria de subvencions per a clubs esportius locals, sense finalitat de lucre, per a la gestió ordinària i suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport així com la participació en competicions oficials durant el 2017

    Número de registre 9835 - Pàgines 29050-29067


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases reguladores de l’Ajuntament de Pollença de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i la realització d’activitats esportives 2017

    Número de registre 9820 - Pàgines 29068-29079Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma