Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 3/2017, de 4 d'agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears

    Número de registre 9802 - Pàgina 28738


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 45/2017, de 8 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears

    Número de registre 9841 - Pàgines 28739-28750


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del Reglament de l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella de Menorca (exp. 2017/005502)

    Número de registre 9750 - Pàgines 28751-28760


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del Reglament municipal del Servei de Menjar a Domicili de Ciutadella de Menorca (exp. 2017/003363)

    Número de registre 9751 - Pàgines 28761-28772


  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Elevació automática a definitiu de l’acord d'aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de residus urbans i neteja viària

    Número de registre 9779 - Pàgines 28773-28791


  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Taxa de l'escola de Música de Porreres

    Número de registre 9764 - Pàgina 28792Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma