Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’agost de 2017 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i de l’Escola Balear d’Administració Pública

    Número de registre 9694 - Pàgines 28484-28554


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 30 d’agost de 2017, per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats

    Número de registre 9716 - Pàgines 28555-28559


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit extraordinari núm. 14/2017

    Número de registre 9652 - Pàgina 28560


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació del crèdit extraordinari núm. 13/2017

    Número de registre 9654 - Pàgina 28561


  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació definitiva mod. ordenança ocupació terreny públic amb taules i cadires

    Número de registre 9742 - Pàgines 28562-28563Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma