Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Modificació de la plantilla del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017

    Número de registre 9064 - Pàgines 26734-26735


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Anunci publicació aprovació definitiva modificació pressupostària 27/2017, per crèdits extraordinaris finançats amb baixes d’altres partides, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 17 de juliol de 2017

    Número de registre 9090 - Pàgina 26736


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva modificació preu públic per la prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca

    Número de registre 9063 - Pàgines 26737-26745


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de policia i bon govern

    Número de registre 9052 - Pàgina 26746Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma