Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de juliol de 2017 per la qual es nomenen membres del Consell de Direcció del consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

    Número de registre 8760 - Pàgina 25875


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a d’Unitat de Cardiologia Ambulatòria (Hemodinàmica, Electrofisiologia, Hospital de Dia Cardiològic, gabinets i consultes de Cardiologia)

    Número de registre 8770 - Pàgina 25876


  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Nomenament tinents de Batle

    Número de registre 8724 - Pàgina 25877


 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del president del Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) de 4 d’agost de 2017 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

    Número de registre 8758 - Pàgines 25878-25887


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del president del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears de 4 d’agost de 2017 per la qual s’autoritzen les bases i la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

    Número de registre 8759 - Pàgines 25888-25901


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSORCI ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució per a la que se convoca una plaça de professor/a de cuina per al Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears

    Número de registre 8454 - Pàgines 25902-25904


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de l’Unitat UH1P (Unitat d’Hospitalització de Traumatologia)

    Número de registre 8769 - Pàgina 25905


  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Nou termini per presentar candidats a elecció Jutge de Pau Substitut

    Número de registre 8735 - Pàgines 25906-25907


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Esmena de la convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de treball de cap de servei de Tributs II

    Número de registre 8749 - Pàgines 25908-25909


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Rectificació error publicació convocatòria bolsa de delineant de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 8732 - Pàgines 25910-25913


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per la creació d’una borsa de personal tècnic d’atenció sociosanitària (treballador/a familiar) amb caràcter laboral temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal

    Número de registre 8776 - Pàgines 25914-25921Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma