Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut, de 25 de juliol de 2017, per la qual se cita a termini a Irene Aguilar Pérez i Ana García Fernández del Castillo com persones interessades en el Recurs contenciós administratiu del procediment abreujat núm. 405/2016

    Número de registre 8660 - Pàgina 25724


 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de tècnics/iques mitjans/anes de gestió, pertanyents a l’escala d’administració general, subescala gestió, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 8668 - Pàgines 25725-25732


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa d’inspectors/ores de Serveis Socials, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 8669 - Pàgines 25733-25740


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa d’educadors/ores socials per cobrir, interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina que siguin necessaris al Consell Insular d’Eivissa.

    Número de registre 8670 - Pàgines 25741-25748


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa d’arquitectes, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe superior, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 8671 - Pàgines 25749-25757


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa d’auxiliars d’informació turística, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala auxiliar, per cobrir les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 8672 - Pàgines 25758-25765Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma