Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 3/2017 de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears

    Número de registre 8654 - Pàgines 25716-25718


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de l'expedient 12/2017 de modificació de crèdit mitjançant transferència

    Número de registre 8645 - Pàgina 25719


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Modificació de l'estructura organitzativa CIF per al període 2015-2019

    Número de registre 8637 - Pàgines 25720-25722


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 9/2017 per crèdit extraordinari i suplement. Exp 1282-17

    Número de registre 8683 - Pàgina 25723Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma