Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de 2017 del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 7776 - Pàgina 22857


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de 2017 del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 7777 - Pàgina 22858


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 2/2017 de modificació de crèdits en el pressupost del Consorci de la Serra de Tramuntana de l’exercici 2017 per crèdit extraordinari (CE01/2017)

    Número de registre 7752 - Pàgina 22859


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 1/2017 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca de l’exercici 2017 per crèdit extraordinari (CE01/2017) i suplement de crèdits (SUP01/2017)

    Número de registre 7757 - Pàgines 22860-22861


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 4/2017 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de l’exercici 2017 per crèdit extraordinari (CE02/2017) i suplement de crèdits (SUP01/2017)

    Número de registre 7759 - Pàgines 22862-22863


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 17/2017 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2017 per crèdit extraordinari (CE06/2017) i suplement de crèdits (SUP02/2017)

    Número de registre 7760 - Pàgines 22864-22865


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 18/2017 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2017 per crèdit extraordinari (CE07/2017)

    Número de registre 7761 - Pàgina 22866


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 16/2017 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2017 per crèdit extraordinari (CE05/2017), i de canvi de destinació (CD04/2017)

    Número de registre 7769 - Pàgines 22867-22868


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Correcció d’errades en l’estructura interna dels departaments i nomenament de directors insulars

    Número de registre 7732 - Pàgines 22869-22870


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva MC 08/2017 crèdit extraordinari

    Número de registre 7793 - Pàgina 22871


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva MC 07/2017 Crèdit extraordinari

    Número de registre 7794 - Pàgina 22872


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva modificació bases execució pressupost

    Número de registre 7796 - Pàgina 22873


  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva del Reglament per a la regulació d'ajudes econòmiques de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ses Salines

    Número de registre 7735 - Pàgines 22874-22886


  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva del Reglament del Servei municipal de Teleassistència Domiciliària de l'Ajuntament de Ses Salines

    Número de registre 7736 - Pàgines 22887-22890Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma