Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Correcció d’errors a la publicació de l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de domini públic aparcament a l’aire lliure del municipi de Banyalbufar

    Número de registre 7546 - Pàgines 21798-21800


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Creació de dos llocs de treball de TAG del Departament de RRHH de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana. MF-424

    Número de registre 7553 - Pàgines 21801-21802


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Augment del nombre de llocs de treball d’educador/a social (MF 429)

    Número de registre 7503 - Pàgines 21803-21804


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Supressió del lloc de treball de Secretari/ària Regidoria I F23010350 exp. 2 (MF 427)

    Número de registre 7509 - Pàgines 21805-21806


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la ocupació de la via pública

    Número de registre 7491 - Pàgines 21807-21831


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la remor i les vibracions del municipi de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 7492 - Pàgines 21832-21835Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma