Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

    • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

      • Llei 2/2017, de 27 de juny, de declaració del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos

        Número de registre 7194 - Pàgines 20784-20796Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma