Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 15/2017, de 30 de juny, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 7193 - Pàgina 20365


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis i realització d’activitats en les instal·lacions esportives i culturals del Consell

    Número de registre 7047 - Pàgines 20366-20373


  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva modificació crèdits 4/2017

    Número de registre 7117 - Pàgina 20374


  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Publicació d'ordenança municipal

    Número de registre 7111 - Pàgines 20375-20377


  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva expedient de modificació pressupostària núm. 6/2017

    Número de registre 7088 - Pàgina 20378


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva primer expedient modificació crèdit 2017

    Número de registre 7142 - Pàgina 20379


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual nº9/1-2016 de les NNSS de Marratxí

    Número de registre 7113 - Pàgina 20380


  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana (abans anomenada de Policia i Bon Govern)

    Número de registre 7106 - Pàgines 20381-20413


  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança reguladora del preu públic per al servei d'escola infantil de Valldemossa

    Número de registre 7144 - Pàgines 20414-20416Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma