Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 14 d’octubre de 2016

    Número de registre 5005 - Pàgines 14553-14637


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 15 de maig de 2017, per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució de 3 de maig de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Especialitat Zelador/a

    Número de registre 5033 - Pàgines 14638-14639Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma