Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 1/2017, de 12 de maig, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears

    Número de registre 5055 - Pàgines 14640-14658


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Edicte del Consell de Mallorca sobre l’aprovació definitiva de la derogació de l’ordenança reguladora del preu públic per l’entrada i visita el Museu Krecovic

    Número de registre 5026 - Pàgina 14659


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de reajust de l'alineació del tram nord de la Calle Ganso, Jesús

    Número de registre 5039 - Pàgina 14660


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall per l´ordenació de volums per a la instal·lació d´un ascensor a un habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al C/ Jose Luis Grasset, núm. 48, parcel·la 121B, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 5040 - Pàgina 14661Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma