Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 22/2017, de 12 de maig, pel qual es regulen els premis del turisme de les Illes Balears

    Número de registre 4953 - Pàgines 13827-13830


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Tinença i Protecció dels Animals

    Número de registre 4873 - Pàgines 13831-13832


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva Ordenança municipal reguladora de la Taxa per el servei d’estacionament regulat

    Número de registre 4846 - Pàgines 13833-13839


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de l'exercici 2017

    Número de registre 4849 - Pàgines 13840-13842


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l'expte. 005-17 de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de distinta àrea de despesa que no afectin a baixes i altes de crèdits de personal

    Número de registre 4850 - Pàgines 13843-13844Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma