Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord relatiu a la modificació puntual número 22 de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sant Llorenç des Cardassar relativa al canvi de la configuració i de la qualificació d’equipament docent a comercial a Sa Coma

    Número de registre 4412 - Pàgina 12758


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva modificació de la Relació de llocs de feina exercici 2017

    Número de registre 4384 - Pàgines 12759-12764


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació modificació Ordenança Municipal de Publicitat

    Número de registre 4379 - Pàgines 12765-12770


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE006 en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 4421 - Pàgina 12771


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE003 en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 4422 - Pàgina 12772


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE004 en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 4423 - Pàgina 12773


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament financer.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE005 en el Pressupost Propi de 2017

    Número de registre 4424 - Pàgina 12774


  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017

    Número de registre 4409 - Pàgina 12775Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma