Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

    • CONSELL INSULAR DE MENORCA

      • Rectificació d’errades detectades a la plantilla del personal de l’Institut Menorquí d’Estudis del pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l’any 2017

        Número de registre 4292 - Pàgines 12599-12600Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma