Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne. Departament De Planejament i Gestió Urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE 2016/00020000. El Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament l’estudi de detall relatiu a instal·lació d'ascensor al ce. Enric Fajarnés, 3

    Número de registre 3805 - Pàgina 11134


  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació definitiva pressupost municipal ordinari 2017

    Número de registre 3778 - Pàgines 11135-11137Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma