Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva pressupost 2017 Consorci Mobilitat per Eivissa

    Número de registre 3671 - Pàgina 10650


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de la Plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)

    Número de registre 3647 - Pàgina 10651


  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva de la modificació 1/2017 de les Bases d'Execucó del Pressupost General de 2017 (Base núm. 24)

    Número de registre 3641 - Pàgina 10652


  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 3/2017 (suplement de crèdits)

    Número de registre 3637 - Pàgina 10653Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma