Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Ordre de creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

    Número de registre 3445 - Pàgines 9819-9841


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 5/2017 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2017 per crèdit extraordinari (CE02/2017)

    Número de registre 3393 - Pàgina 9842


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 4/2017 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2017 per crèdit extraordinari (CE01/2017) i de modificació de l’annex d’inversions corresponent a l’exercici 2017, pel que fa a determinats projectes del Departament de Territori i Infraestructures

    Número de registre 3429 - Pàgines 9843-9844


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'ajuda a domicili (SAD) i del servei de teleassistència domiciliària. Exp. 10/16

    Número de registre 3372 - Pàgines 9845-9846


  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació definitiva Pressupost i plantilla de personal 2017

    Número de registre 3442 - Pàgines 9847-9849Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma