Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Certificat del secretari accidental envers l'informe de la cap del servei de RR.HH., de correcció dels complements específics d'alguns llocs de treball de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 3291 - Pàgines 9624-9630


  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número de registre 3294 - Pàgines 9631-9632


  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per a l'ús del refugi del Port de sa Calobra i establiment de preus públics municipals per a l'ús dels serveis de banys públics

    Número de registre 3297 - Pàgines 9633-9635Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma