Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 3/2017, de 29 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 3317 - Pàgina 9351


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 12/2017, de 31 de març, de modificació del Decret 12/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen la Comissió d’Igualtat i la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals)

    Número de registre 3314 - Pàgines 9352-9354


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 13/2017, de 31 de març, de modificació del Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l’Escola Balear d’Administració Pública, i s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n deriven

    Número de registre 3315 - Pàgines 9355-9357


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’annex d’inversions del Consell de Mallorca per al pressupost de l’exercici 2017

    Número de registre 3200 - Pàgina 9358


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 10/2017, aprobada inicialment en data 22 de febrer de 2017

    Número de registre 3235 - Pàgina 9359


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
   PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

   • Bases reguladores per a la concessió de subvencions per entitats esportives

    Número de registre 3287 - Pàgines 9360-9369


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • provació definitiva del reglament regulador de la celebració de matrimonis civils

    Número de registre 3226 - Pàgines 9370-9371


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva pressupost 2017

    Número de registre 3272 - Pàgines 9372-9375


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva modificació reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable de Llucmajor

    Número de registre 3227 - Pàgina 9376


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Modificació del número de llocs d’ajudant d’espectacles. MF-415

    Número de registre 3146 - Pàgines 9377-9378Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma