Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de correcció d’una errada material advertida en el Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears

    Número de registre 2749 - Pàgina 7672


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Habitatge i Obres Públiques de 4 d’octubre de 2007, per la qual es fixa la composició de la Mesa de l’Habitatge a les Illes Balears

    Número de registre 2720 - Pàgines 7673-7674Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma