Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança General d'actuacions i procediments de Gestió i Recaptació.Exp. 2878/2016

    Número de registre 2524 - Pàgines 7229-7243


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Modificació de la relació de llocs de treball

    Número de registre 2552 - Pàgines 7244-7261


  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Definitiu modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis del centre de dia de Bunyola

    Número de registre 2631 - Pàgines 7262-7263


  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Elevació automàtica modificació ordenança reguladora fiscal d’ús d’espais i material de l’Ajuntament de Valldemossa

    Número de registre 2582 - Pàgines 7264-7266


  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Elevació automàtica modificació reglament general d’ús d’espais i material de l’Ajuntament de Valldemossa

    Número de registre 2569 - Pàgines 7267-7279Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma